top of page

Toetsen en examen

zelfevaluatie erkende astrologie opleiding caelestis
feedback erkende astrologie opleiding caelestis
examen erkende astrologie opleiding caelestis
EXamen

 

Het examen bestaat uit twee delen.

 

1. het schoolexamen 

Wanneer je voldoende studiepunten in de loop der jaren hebt behaald en als je portfolio in orde is, dan kan je na een afrondend gesprek over je examendossier het diploma Erkend Astroloog verkrijgen. 

 

Het portfolio bestaat uit:

1. een werkstuk over eigen ontwikkeling 

2. radix met progressiebeschrijving 

3. een werkstuk met een eigen onderzoeksdoel

 

2. het landelijk examen

Om het diploma ‘Erkend praktiserend astroloog’ te behalen, moet je voldoen aan de normen van het landelijke examen.

 

Het landelijk examen omvat: 

1. een opname van een consult met een radixduiding waarin prognosetechnieken worden toegepast 

2. vijf consultverslagen 

3. een op schrift gestelde visie op het vak astrologie/astroloog 

4. een gesprek over een ter plekke voorbereide casus met vraag van cliënt

 

Het landelijk examen wordt twee keer per jaar afgenomen.

2023: 25 april en 31 oktober

2024: 23 april en 29 oktober

De meeste mensen zijn door het reguliere onderwijs getraind (en vaak gefrustreerd) door de wijze van toetsen. Summatieve toetsen (waarin je alles in korte tijd zonder hulp moet weten) vormen een wat onnatuurlijke nabootsing van de werkelijkheid die juist van ons vraagt samen te werken en waarbij het opzoeken van informatie vaak cruciaal is.

 

Om voor het landelijk examen te kunnen slagen moet je wel voldoen aan de richtlijnen die zijn opgesteld door de vakverenigingen. Bij het schoolexamen daarentegen is de weg van toetsing eerder formatief, dat wil zeggen, je test jezelf en wat nog niet helder is, kan je eventueel onder begeleiding door de docenten voor jezelf verhelderen.

 

In de specialisaties kan je jouw interesses en voorkeuren binnen de astrologie verdiepen en uiteindelijk presenteren in een van de werken van het portfolio. Voor alle jaren is een systeem ontwikkeld waarin je studiepunten kan behalen voor specifieke opdrachten en werkstukken. De exacte regeling krijg je bij aanvang van het studiejaar.

bottom of page