top of page

Toetsen en examen

zelfevaluatie erkende astrologie opleiding caelestis
feedback erkende astrologie opleiding caelestis
examen erkende astrologie opleiding caelestis
EXamen

 

De studie wordt afgerond door het in de loop der jaren gemaakte werk. Je kan meestal vanaf jaar 3 beginnen met het maken van deze onderdelen. 

 

Het portfolio bestaat uit:

  1. een werkstuk over eigen ontwikkeling

  2. een schriftelijke horoscoopduiding met progressiebeschrijving n.a.v. een gevoerd consult. Het gaat hier m.n. de technische aspecten van de duiding.

  3. een werkstuk met een eigen onderzoeksdoel eventueel op basis van een combinatie met bijvoorbeeld van een huidig beroep of andere studie

  4. een opname van een consult met een radixduiding waarin prognosetechnieken worden toegepast. Dit onderdeel wordt mede beoordeeld door een externe examinator

  5. vijf consultverslagen met het accent op reflectie op eigen handelen

  6. een op schrift gestelde visie op het vak astrologie/astroloog

  7. een gesprek over een ter plekke voorbereide casus met vraag van cliënt

De meeste mensen zijn door het reguliere onderwijs getraind (en vaak gefrustreerd) door de wijze van toetsen. Summatieve toetsen (waarin je alles in korte tijd zonder hulp moet weten) vormen een wat onnatuurlijke nabootsing van de werkelijkheid die juist van ons vraagt samen te werken en waarbij het opzoeken van informatie vaak cruciaal is.

 

Om voor het landelijk examen te kunnen slagen moet je wel voldoen aan de richtlijnen die zijn opgesteld door de vakverenigingen. Bij het schoolexamen daarentegen is de weg van toetsing eerder formatief, dat wil zeggen, je test jezelf en wat nog niet helder is, kan je eventueel onder begeleiding door de docenten voor jezelf verhelderen.

 

In de specialisaties kan je jouw interesses en voorkeuren binnen de astrologie verdiepen en uiteindelijk presenteren in een van de werken van het portfolio. Voor alle jaren is een systeem ontwikkeld waarin je studiepunten kan behalen voor specifieke opdrachten en werkstukken. De exacte regeling krijg je bij aanvang van het studiejaar.

bottom of page