top of page

Docenten

oprichter erkende astrologie opleiding
Dick van der Mark 

 

Astroloog, aurareader, docent, Neerlandicus en voorzitter Astrologische Associatie (ASAS)

 

VISIE

Astrologie is een middel vrij van oordeel, context of levensvisie. Zij toont de universele wetten, weergegeven in symbolen die te vertalen zijn naar ieders specifieke situatie. Dat is een geweldig gegeven, want iedereen kan zonder waardenoordeel de betekenis van die verbanden inpassen in eigen leven.

 

Astrologie is mijn eerste inspiratiebron geweest in het zoeken naar de essentie van het bestaan. Daarna, door me te scholen in de psychic reading, werd mijn aandacht verlegd van de psychologische processen naar de subtiele energieën die informatie geven over een andere dimensie. Het intuïtieve Weten kijkt verder dan het dagelijkse gebeuren van de stoffelijke onnozelheid.

 

De Advaita vormt mijn derde inspiratiebron. Bevrijdend is het om gewaar te worden dat het Bewust Zijn onveranderlijk is en dat er aan het einde van elke dag niet meer bereikt hoeft te zijn dan er bereikt is. In de rust van het ‘willen wat er is’ manifesteert de oorspronkelijke essentie van een mens zich het meest helder.In de praktijk en in het onderricht maak ik gebruik van deze 3 bronnen om anderen te spiegelen op hun weg naar bewust Zijn.

 

Corien Govaarts docent erkende astrologie opleiding caelestis
Corien Govaarts

 

De verbinding tussen lichaam en geest neem ik altijd mee in mijn werk als fysiotherapeut. In mijn persoonlijke leven kwam ik in aanraking met haptotherapie. Dit sprak mij zo aan, dat ik in 2002 ben gestart met de opleiding haptotherapie.

Sinds 2007 werk ik ook als haptotherapeut en met fysiotherapie op haptonomische basis. De transformerende werking van de haptonomische benadering spreekt mij heel erg aan. Je kunt je namelijk wel bewust worden van patronen, gedachten en gewoonten, maar een wezenlijke verandering van binnenuit is nodig om een verandering te bemerken in je doen en laten, je klachten en je gedachten. Via de haptotherapie kan je je bewust worden van je patronen en kan er een wezenlijke verandering plaatsvinden in hoe je omgaat met jezelf, anderen en met alles wat het leven je brengt.

 

In 2012 heb ik de specialisatie haptotherapie bij relatieproblematiek afgerond. Wat ik belangrijk vind, is dat de essentie van een probleem in een relatie snel duidelijk kan worden via de haptonomische benadering. Er wordt niet alleen gepraat over de relatie, maar via contact en gevoel wordt duidelijk waar het probleem zit. Ik werk graag met haptotherapie bij stellen met relatieproblemen omdat het mooi is om helder te krijgen wanneer twee mensen uit contact gaan, wat hun patronen zijn en hoe ze weer samen in verbinding kunnen komen.

Charlotte Wenner docent erkende astrologie opleiding caelestis
Charlotte Wenner

 

Sinds mijn jeugd ben ik gefascineerd door de kracht en complexiteit van de menselijke geest. Op mijn 15e jaar ben ik al begonnen met het bestuderen van de psychologie en tegelijkertijd heb ik de astrologie ontdekt.  Beide hebben mij veel inzichten verschaft in de aard en werking van ons innerlijk.

 

Na mijn studie op de University of Massachusetts ben ik naar China gegaan, waar ik twee jaar als docente Engels werkzaam ben geweest bij Xinan Jiaotong University. Daarna ben ik anderhalf jaar in Azië gebleven en heb gereisd door Tibet, Nepal en India. Door de ervaringen in deze landen heb ik meer inzicht gekregen in de universele eigenschappen van de mens, die niet gebonden zijn aan cultuur of afkomst. Ik ben ook dagelijks in aanraking geweest met de Oosterse spiritualiteit, die een blijvende invloed heeft gehad op mijn verdere ontwikkeling.

 

In 1987 ben ik naar Europa gekomen en na het reizen door verschillende landen ben ik uiteindelijk in Amsterdam gaan wonen. Ik heb 10 jaar lessen en workshops verzorgd bij veel Nederlandse bedrijven en sinds 2000 ben ik lerares Engels in het voortgezet onderwijs.  Daarnaast heb ik sinds 2001 een eigen praktijk voor consulten en workshops.

 

Ik heb veel baat gehad aan de verschillende cursussen en opleidingen die ik gevolgd heb. Toch is mijn grootste bron van kennis de ervaringen uit- en ontwikkelingen in mijn eigen leven.

 

Saskia van Vliet - docent erkende astrologie opleiding Caelestis
Saskia Van Vliet

 

Als kind van een jaar of tien wist ik al wat ik wilde worden: precies zoals die sensitieve homeopaat die ik bezocht. Ooit zou ik als een soort gids mensen op weg gaan ‘helpen’. Maar als tienjarig meisje besefte ik dat het nog wel eens een tijdje kon gaan duren voordat ik het beroep ‘mensen helpen’ onder de knie zou krijgen, dus nam ik mij voor om eerst naar de toneelschool te gaan. Niet dat ik een beroemd actrice wilde worden, maar om dramadocent te worden. Toneelspelen was namelijk mijn grootste hobby, samen met het schrijven van verhalen en gedichten. Later wilde ik mij vooral met mijn passies bezig houden. En precies zo is het gegaan…

 

In 1995 studeerde ik met een rugzak aan ervaringen af als Dramadocent. Met plezier regisseerde ik verschillende amateurvoorstellingen voor de jeugd en gaf ik cursussen.

 

Na de geboorte van mijn oudste dochter besloot ik mij serieus te gaan verdiepen in de astrologie. In 2007 studeerde ik af als astroloog.

 

In de flow van je leven dienen handelingen betekenis te krijgen en je creaties voort te komen uit bezieling. Dit gaat echter mis wanneer we ons teveel in trance laten meevoeren op de stroom van gebeurtenissen en willoze slachtoffers worden van onze geschiedenis.

 

De astrologie is voor mij een essentieel hulpmiddel om de persoonlijke binding met emotionele blokkades en de op angst gebaseerde overtuigingen te kunnen transformeren. Astrologie helpt persoonlijke ervaringen in het licht van het grotere geheel te gaan zien. De pas ontdekte planeetjes rondom het ruimtelijk gebied van Pluto gaan over dit thema. Ik wijdde er een onderzoek aan en schreef er een boek over: De Plutoïden - Lichten van kosmische wijsheid.

 

Lars Hermesdorf - Docent Caelestis
Lars Hermesdorf

 

Rode draad in mijn leven is een diepgaande interesse in bewustzijn, bewustwordingsprocessen en het begeleiden daarvan. Sinds 2017 doe ik dat in mijn praktijk voor transpersoonlijke astrologie en counseling. Astrologie is een spiegel voor innerlijke ontwikkelingsprocessen, zowel persoonlijke als transpersoonlijke. Hierbij is voor mij de combinatie van ratio en intuïtie essentieel.

 

In 1988 (23 jaar) ben ik gestart met zelfstudie in de astrologie en zag ik de rijkdom daarvan. Om me verder professioneel te bekwamen, heb ik de opleiding tot astroloog bij Caelestis gedaan. Tegelijkertijd studeerde ik transpersoonlijke psychologie aan de Academie voor Geesteswetenschappen.

 

Gaandeweg ontdekte ik hoe mooi beide gebieden op elkaar aansluiten. Bij beide opleidingen ben ik dan ook afgestudeerd met een scriptie over hoe astrologie en transpersoonlijke psychologie elkaar waardevol kunnen aanvullen in bewustwordingsprocessen. Inmiddels zet ik dat verder in als erkend praktijkvoerend astroloog, transpersoonlijk counselor en docent aan de Academie voor Geesteswetenschappen.

 

Ik heb muziekwetenschap (met cultuurfilosofie en ontwikkelingspsychologie) gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, en heb jarenlange ervaring als leraar in het onderwijs.

 

Het integrale perspectief en non-dualiteit (advaita, dzokchen) inspireren me al decennia.

 

bottom of page