top of page

Studiebelasting

lesmateriaal erkende astrologie opleiding caelestis

Lesuren

 

Het aantal lesuren bedraagt op jaarbasis circa 95 uur. De gemiddelde tijd die je moet investeren in de studie verschilt enigszins per persoon en per leerjaar.

Gemiddelden bestaan niet, het zal blijken wanneer je gegrepen wordt door de astrologie er geen sprake meer is van belasting.

Om voldoende inspiratie te blijven genereren kan het handig zijn om zo’n 3 à 4 uur per week bezig te zijn met astrologie in de breedste zin van het woord. Vakliteratuur lezen en in de hogere leerjaren lezingen en congressen bezoeken en duidingen voorbereiden of het bijwonen van de bijeenkomsten met je studiegroep (vanaf jaar 1).

Wie meer tijd heeft, kan advies op maat krijgen om zich te kunnen verdiepen.

LESMATERIAAL &  BOEKEnLIJST

 

Bij aanvang van de studie ontvang je een deel van het lesmateriaal. In de loop van de studie wordt dit aangevuld met ondersteunend materiaal behorend bij de specifieke lessen. Ook wordt er lesmateriaal digitaal gedeeld. Onderdeel van het lesmateriaal is een adviesboekenlijst die per leerjaar en per thema gerangschikt is.

 

In het tweede jaar krijg je advies over astrologische computerprogramma’s, zodat je een keuze kan maken over de aanschaf ervan gedurende de studie in het derde en navolgende jaar.

 

In het derde jaar is de aanschaf van een efemeriden verplicht. Je krijgt daarover informatie aan het begin van dat jaar.

bottom of page