Studiebelasting

lesmateriaal erkende astrologie opleiding caelestis
Lesuren

 

Het aantal lesuren bedraagt op jaarbasis circa 95 uur.

De gemiddelde tijd die je moet investeren in de studie verschilt enigszins per leerjaar. 

Je moet op zo’n 3 à 4 uur per week rekenen om het huiswerk te maken, vakliteratuur te lezen en in de hogere leerjaren lezingen en congressen te bezoeken en duidingen voor te bereiden.

Wie meer tijd heeft, krijgt advies op maat om zich te kunnen verdiepen.  

LESMATERIAAL &  BOEKEnLIJST

 

Bij aanvang van de studie ontvang je een deel van het lesmateriaal. In de loop van de studie wordt dit aangevuld met ondersteunend materiaal behorend bij de specifieke lessen. Ook wordt er lesmateriaal digitaal gedeeld. Onderdeel van het lesmateriaal is een adviesboekenlijst die per leerjaar en per thema gerangschikt is.

 

In het tweede jaar krijg je advies over astrologische computerprogramma’s, zodat je een keuze kan maken over de aanschaf ervan gedurende de studie in het derde en navolgende jaar.

 

In het derde jaar is de aanschaf van een efemeriden verplicht. Je krijgt daarover informatie aan het begin van dat jaar.