top of page

Waarin verschilt Caelestis nu heel specifiek van andere astrologie opleidingen?

  1. Spiritualiteit en bewustwording. Spirituele astrologie is geen toegift, maar vertrekpunt. Astrologie is een manier om bewust te worden van jezelf. Dit onderwijs gaat over jou en niet over ‘iets’ buiten jou.

  2. Esoterische wetenschap. De vaak vergeten component: de intuïtie. Astrologie beoefenen vraagt een combinatie van intuïtie en het logisch denkende brein.

  3. Afwisseling van verschillende vakken. Astrologie staat niet op zichzelf. Ondersteunende vakken bieden breder perspectief.

  4. Meer dan één visie. Door les te krijgen van het vaste team van 5 docenten hoor je verschillende invalshoeken en die maken het mogelijk om je eigen manier van astroloog zijn te ontwikkelen. Daarnaast worden af en toe gastdocenten uitgenodigd in de diverse leerjaren.

  5. De groep en het individu. Bewustwording vraagt om individuele benadering. Ruimte voor eigen invulling van jouw studie. Keuze voor mondelinge overdracht in groepsverband. Online lessen waar nodig. Studiegroepen om ervaringen en lesstof te bespreken en uit te werken.

  6. Leren vraagt geen inspanning of prestatie. Je wordt gestimuleerd om je eigen doelen te stellen en je nieuwsgierigheid te volgen in je astrologisch onderzoek.

  7. Grensoverschrijdend. Astrologie is een universeel verschijnsel. Facultatief uitwisselingsproject met The Blue Rose in Ierland. Vanaf april 2023 wordt de uitwisseling weer begonnen met een startweekend in Ierland met studenten en docenten van deze Ierse opleiding.

De docenten van Caelestis

Wil je een indruk krijgen van de docenten die de drijvende krachten zijn achter de opleiding en van wie je les krijgt als je de opleiding gaat volgen? Bekijk de onderstaande video's waar de docenten je alles over de opleiding vertellen.

Benieuwd naar de ervaringen van onze studenten? »

De docenten

Dick van der Mark, oprichter

In dit interview vertelt Dick over de gedachten achter Caelestis en over de manier waarop deze zijn vormgegeven in de structuur en inhoud van de opleiding.

Het interview wordt gedaan door Nora Gosselink.

Corien Govaarts

Corien verzorgt de lessen: Lichaamswerk en Intuïtieve Ontwikkeling.

Charlotte Wenner

Charlotte verzorgt de lessen: Astrologie met als specialiteit de Zwarte Lichten astrologie.

Saskia van Vliet

Saskia verzorgt de lessen: Astrologie en de specialisatie De Plutoïden.

De studenten aan het woord

Bekijk de ervaringen van een aantal van onze studenten. 

Enthousiast geworden?

Schrijf je meteen even in voor meer informatie.

Ja, ik wil graag meer informatie over de Astrologie opleiding

Dank voor je aanvraag! We nemen snel contact met je op.

Misty Woodland
Misty Woodland

Parttime

OPLEIDING ASTROLOGIE 

studenten
Verschillen Caelestisopleiding
Docenten
Interview Dick van der Mark
bottom of page